... kilka ważnych wskazówek

Poniżej znajdziesz informacje jak przygotować materiał do tłoczenia lub kopiowania płyt oraz jak przygotować pliki graficzne.

Jak dostarczyć materiały do tłoczenia / kopiowania płyt

Materiał do tłoczenia / kopiowania płyt CD oraz DVD możemy otrzymać na jeden z dwóch sposobów: płytę wzorcową lub obraz płyty.

Płyta wzorcowa

Płyta wzorcowa przesłana kurierem / pocztą na adres naszej firmy lub dostarczona osobiście - płyta wzorcowa jest powielana 1:1.
Przed wysłaniem, sprawdź czy płyta jest przygotowana tak, jak chcesz aby był skopiowany lub wytłoczony cały nakład.


Obraz płyty

Plik z obrazem płyty zapisany na Wetransfer, Dysku Google, Dropbox, itp. lub zapisany na serwerze FTP. Do pliku z obrazem płyty konieczne jest podanie sumy kontrolnej MD5. Obraz płyty powinien być zapisany w jednym z podanych poniżej formatów:

  przy płycie CD-Audio:
 • DDP 2.0 - obsługiwany przez większość programów studyjnych;
 • NRG - obsługiwany przez program Nero. Ważne: przy tworzeniu obrazu płyty CD-Audio należy z kreatora wybrać Muzyka - CD-Audio, w innym przypadku utworzony zostanie obraz CD-ROM.
  przy płycie CD / CD-ROM / VCD:
 • NRG - obsługiwany przez program Nero
 • ISO - obsługiwany przez większość programów do nagrywania płyt
  przy płycie DVD / DVD-ROM / DVD-Video:
 • NRG - obsługiwany przez program Nero
 • ISO - obsługiwany przez większość programów do nagrywania płyt
Suma kontrolna Md5:

Do pliku z obrazem płyty należy dostarczać sumę kontrolną MD5.Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów w transmisji na serwer i z serwera. Sumę kontrolną MD5 możesz utworzyć m.in. korzystając z programu Total Commander (z górnego menu proszę wybrać Pliki >> utwórz sumę kontrolną, w okienku należy zaznaczyć opcję MD5). Po chwili utworzony zostanie malutki plik zawierający sumę kontrolną. Plik ten proszę przesłać wraz z informacją o zamieszczonym materiale do kopiowania lub tłoczenia.

Suma kontrolna musi być wygenerowana do pliku z obrazem płyty. Nie generuj sum kontrolnych do plików znajdujących się wewnątrz obrazu płyty.

Do utworzenie sumy kontrolnej można także wykorzystać inne programy.

Na wyraźne życzenie możemy wykorzystać dostarczony materiał bez jego weryfikacji sumą kontrolną MD5 - ale wówczas wykluczamy naszą odpowiedzialność za ewentualne błędy w skopiowanych lub wytłoczonych płytach.


Pamiętaj:

 • Pośpiech nie jest dobrym doradcą - przed dostarczeniem płyty wzorcowej do produkcji sprawdź czy nagrałeś właściwy materiał i czy płyta poprawnie się odtwarza. Sprawdź ją na różnych czytnikach. Tak samo zweryfikuj poprawność obrazu płyty - dostarczony materiał jest przez nas weryfikowany tylko sumą kontrolną - od strony merytorycznej sprawdź obraz płyty przez wysyłką.
 • Nigdy nie nagrywaj obrazu płyty na płytę - jeśli przekazujesz materiał jako obraz płyty - zapisz go na serwerze FTP; jeśli przekazujesz do tłoczenia płytę - na niej musi być nagrany właściwy materiał - płyta służy jako wzorzec do wykonania matrycy.
 • Na płycie wzorcowej musi się znaleźć jedynie materiał do tłoczenia / kopiowania - nie zamieszczaj na niej projektów graficznych lub innych, niepotrzebnych plików.
 • Nie dostarczaj pojedynczych plików - nie jest to materiał do kopiowania, przy tak dostarczonym materiale nie masz pewności co będzie na płytach. Zarówno obraz płyty, jak i płyta wzorcowa daje pewność, że na płytach znajdzie się zawartość zgodnie z tym co zostało przygotowane i dostarczone.

Jak przygotować płytę wzorcową

 1. Płyta jest powielana 1:1. Przygotuj płytę dokładnie w takiej postaci, w jakiej chcesz otrzymać powielone nośniki.
 2. Jeśli zamawiasz płyty CD - dostarcz wzorcową płytę CD
 3. Jeśli zamawiasz płyty DVD - dostarcz wzorcową płytę DVD
 4. Wykonując płytę wzorcową: sprawdź powierzchnię przeznaczoną do zapisu czy nie znajdują się na niej rysy, pęcherzyki powietrza i inne wady fizyczne; staraj się zapisać ją z możliwie małą prędkością - wysokie prędkości często mogą być przyczyną błędów zapisu.
 5. Przed wysyłką sprawdź czy przygotowana płyta wzorcowa poprawnie funkcjonuje. Przetestuj ją na kilku komputerach (płyty CD-ROM, DVD-ROM) lub odtwarzaczach CD (płyty CD-Audio) lub odtwarzaczach DVD (płyty DVD-Video). Będzie wówczas pewność poprawności dostarczonego materiału do produkcji - pamiętaj, że błędy, które są zawarte na płycie dostarczonej do tłoczenia/kopiowania zostaną powielone na całym zamówionym nakładzie.
 6. Najbezpieczniej jest wysłać kurierem lub pocztą 2 egzemplarze płyty wzorcowej - doświadczenie uczy, że nawet właściwie zabezpieczona płyta może zostać w czasie transportu uszkodzona - mamy wówczas do wykorzystania drugą kopię.
 7. Ważne uwagi:
  • nie zamieszczaj na jednej płycie materiałów do tłoczenia/kopiowania oraz np. plików do nadruku na płycie lub druku okładek !!! (chyba, że chcesz otrzymać tak powielone płyty)
  • nie dostarczaj płyty CD/DVD z zapisanym na niej obrazem płyty - obraz płyty przyjmujemy tylko jako plik zamieszczony w chmurze (Wetransfer, Dysk Google, Dropbox, itp.) lub zapisany na serwerze FTP. Na płycie przekazuj tylko materiał wzorcowy do powielenia.
  • nigdy nie wysyłaj jedynego posiadanego egzemplarza płyty (zrób i zostaw dla bezpieczeństwa kopię zapasową) - pamiętaj, że w czasie transportu przesyłka może zostać zagubiona lub ulec uszkodzeniu.
  • przy płytach CD-Audio niektóre dane dodatkowe zawarte w sub-kanałach mogą zostać przeniesione na płytę wyłącznie w procesie tłoczenia (przy dostarczeniu materiału jako obraz DDP 2.0).
 8. Dostarczona do produkcji płyta stanowi wzorzec do wykonania matrycy (przy tłoczeniu) lub obrazu płyty (przy kopiowaniu). Płyty wzorcowe nie są oddawane Zamawiającemu.
 9. Przy zamówieniu wznowienia pracy jeśli nic nie zostaje zmienione w dostarczonym materiale, wykorzystywana jest wcześniej wykonana matryca lub zarchiwizowany obraz płyty.

Jak przygotować obraz płyty

 1. Obrazem płyty posługuj się wyłącznie przy zamieszczania materiału w chmurze lub na serwerze FTP.
 2. Do tłoczenia / kopiowania możemy otrzymać obraz płyty zapisany w jednym z formatów *.iso, *.nrg, DDP 2.0 (powyżej masz informację przy jakim formacie zapisu danych należy stosować poszczególne rodzaje obrazów płyt). Pliki *.iso możesz utworzyć posługując się większością programów do nagrywania płyt; obraz płyty w formacie *.nrg przygotujemy korzystając z najpopularniejszej aplikacji do nagrywania płyt - Nero; format DDP jest najmniej popularny - najczęściej jest dostępny w programach do edycji dźwięku, w studiach nagrań oraz w rozgłośniach radiowych. Przy płytach CD-Audio niektóre opcjonalne dane dodatkowe zawarte w sub-kanałach mogą zostać przeniesione na płytę wyłącznie w procesie tłoczenia - przy dostarczeniu materiału jako obraz DDP 2.0.
 3. W związku z częstymi pytaniami jak wykonać obraz płyty - poniżej krótka instrukcja przy użyciu popularnego programu Nero (wersję testową można pobrać ze strony producenta: www.nero.com). W innych programach kolejność poszczególnych kroków jest identyczna.
 4. Obraz płyty można wykonać z gotowej płyty lub z plików znajdujących się na twardym dysku - każda z opcji jest równie prosta
 5. jeżeli wykonujesz obraz gotowej płyty:
  • w głównym oknie wybierz opcję Kopiuj, a następnie Kopiuj dysk
   obraz płyty
  • jako napęd docelowy należy wybrać Image Recorder (obraz płyty)
   obraz płyty
  • podaj nazwę pliku jak ma zostać zapisany plik z obrazem płyty, naciśnij OK. ... po kilku minutach będziesz miał gotowy plik z obrazem płyty
 6. jeżeli obraz płyty wykonywany jest z plików znajdujących się lokalnie na dysku twardym:
  • W głównym oknie programu wybierz rodzaj materiału, który chcesz przygotować (Dane / Muzyka / Video),
  • Następnie wybierz docelowy rodzaj płyty (jeśli zamawiasz płyty CD - stwórz obraz płyty CD; jeśli zamawiasz płyty DVD - stwórz obraz płyty DVD,
  • należy postępować jak przy zwykłym nagrywaniu materiału na płytę, wybierz pliki, nadaj płycie nazwę, określ czy sesja ma być zamknięta czy otwarta
  • wybierając napęd docelowy zmień domyślnie wybraną nagrywarkę - wybierz Image Recorder (obraz płyty) i dalej postępować zgodnie z powyższą instrukcją
  • naciśnij OK. - niebawem będziesz miał gotowy obraz płyty
 7. Obraz płyty należy zapisać w chmurze (Wetransfer, Dysk Google, Dropbox) lub zamieścić na serwerze FTP. Przed wysyłką sprawdź poprawność obrazu płyty.
 8. WAŻNE ! Suma kontrolna: Dla bezpieczeństwa - zalecamy podać sumę kontrolną pliku z obrazem płyty w formacie MD5. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów w transmisji na serwer i z serwera. Sumę kontrolną MD5 możesz utworzyć m.in. korzystając z programu Total Commander (z górnego menu proszę wybrać Pliki >> utwórz sumę kontrolną, w okienku należy zaznaczyć opcję MD5). Po chwili utworzony zostanie malutki plik zawierający sumę kontrolną. Weryfikacja przesłanego obrazu płyty następuje wyłącznie sumą kontrolną, co pozwala potwierdzić, że posiadamy plik zgodny z tym co zostało przygotowane.
 9. Sumę kontrolną najbezpieczniej jest przesłać mailem wraz z informacją skąd należy pobrać materiał.

Jak przygotować pliki graficzne

 1. Pobierz właściwe specyfikacje techniczne i szablony
 2. Przygotuj pliki zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacjach. Szczególnie istotne jest aby rozmiar był dokładnie taki jak podany w specyfikacji (łącznie ze spadami).
 3. Nie zostawiaj zarysu szablonu digipacka w przesyłanym projekcie
 4. Nie zostawiaj naniesionej płyty na projekt digipacka
 5. Nie są nam potrzebne żadne zaznaczenia cięcia, bigowania, itp. Każdy otrzymany plik jest montowany na naszych arkuszach, tak aby można maksymalnie zautomatyzować pracę,
 6. Wszystko co przesyłasz w pliku - w zamierzeniu ma być drukowane.
 7. Jeśli będziesz korzystał z opcji wybiórczego lakieru - przygotuj oddzielny plik na lakier dokładnie w tych samych wymiarach. Miejsca, które mają być pokryte lakierem w projekcie muszą być czarne. Miejsca nie lakierowane zostaw białe. Pamiętaj, że przy wybiórczym lakierze są pewne ograniczenia:
  • minimalna grubość linii do położenia lakieru to 0,35 mm (przy cieńszych liniach może wystąpić zanik lakieru)
  • pasowanie lakieru do wydruku to ok. +/-1 mm (co praktycznie uniemożliwia polakierowanie drobnych liter)
  za to lakier doskonale nadaje się do lakierowania dużych logotypów, dużych napisów, do wykorzystywania lakieru jako dodatkowy kolor, gdzie nie są lakierowane obiekty wydrukowane, ale lakier stanowi dodatek uatrakcyjniający cały projekt graficzny,
 8. Prześlij pliki w jednym z formatów:
  • *.pdf - fonty zamienione na krzywe, kolorystyka CMYK, bitmapy wykorzystane w pliku min. 300 dpi
  • *.tif - CMYK rozdzielczość 300 dpi (lub w przypadku istotnych drobnych elementów 600 dpi), spłaszczony do jednej warstwy, zalecane włączenie podczas zapisu kompresji LZW
 9. Dużo informacji na temat przygotowania projektów graficznych, najczęściej popełnianych błędów znajdziesz na stronie.
 10. Prześlij pliki z projektami mailem lub zapisz na serwerze FTP